referencie  ::   o nás  ::   kontakt  
 
 spolupráca s nami
brigáda pre študentov

Info:
 - prijímačky na EU:
   13.-17.6.2011

Pomôcky na stiahnutie:
 - derivácie a integrály
 - základy SŠ matematiky
 - prijímačky na FMFI UK
 - skúška 1.r. EU - teória
 - ukážka integr. racion. f. - doplnok ku kurzu
 - ukážka, doplnok kurzu - konv. radu ln(n/(n+1))


:: Prečo si vybrať nás a naše kurzy? ::.

Úspešne pôsobíme v tejto oblasti vzdelávania už 12. rok. Každoročne sledujeme obsah a formu prijímačiek na SŠ a VŠ a skúšok 1. roč. VŠ. Využívame spätnú väzbu s absolventami našich kurzov. Používame nami vyvinutý a stále vylepšovaný systém kurzov pre malé skupinky, v kombinácii s možnými osobnými konzultáciami.
 • Pre zachovanie kvality vyučovania obmedzujeme počet účastníkov kurzu. na max. 15 účastníkov.
  • každý má tak možnosť v prípade nejasností sa okamžite pýtať lektora
   (je na to aj časový priestor a zároveň vhodná atmosféra, odpadá psychologická bariéra, ktorá vo veľkých skupinách bráni jednotlivcovi prejaviť sa)
  • lektor má možnosť sledovať, či každý rozumie výkladu
  • účastníci sa majú možnosť lahšie zoznámiť, čo prispieva k priateľskej atmosfére a v takej sa lepšie učí

Pri sledovaní výkladu matematiky je dôležité porozumieť každému kroku. Možnosť odpovedať na otázky poslucháčov klesá priamo úmerne s ich počtom.
Na hromadných kurzoch prípravy na VŠ niektorých "inštitútov" a organizácií, pre bežne 30 - 100 poslucháčov, formou niekoľkohodinových blokov, ide často len o opisovanie z tabule, bez pochopenia učiva a priestoru na otázky. Každoročne sa viacerí ich účastníci dodatočne prihlasujú na naše kurzy a doučovanie, kde vidia kvalitatívny rozdiel.

 • V prípade potreby si pre Vás nájdeme čas aj mimo kurzov -  účastníkom kurzov poskytujeme aj individuálne doučovanie a poradenstvo (za zvýhodnenú cenu).
   
 • Na kurzoch poskytujeme pomocné vyučovacie materiály zdarma - rôzne tabuľky vzorcov, grafov, vypracovaných príkladov...
   
 • Náš tím - to sú mladí, ale skúsení odborníci z FMFI UK, s dlhoročnými skúsenosťami s vedením matematických kurzov. Vieme sa ešte vžiť do kože študentov a prispôsobiť vyučovanie podľa ich potrieb.
   
 • Lekcie bývajú v pravidelnom čase každý týždeň to umožňuje plynulé napredovanie vo Vašej príprave (je to oveľa účinnejšie ako občasné výkendové a viachodinové bloky na iných kurzoch).
  Víkendy tak nemusíte tráviť v lavici, ale využiť na relax:-)
   
 • Cena našich kurzov v pomere ku ich kvalite je aj podľa názoru účastníkov kurzov úplne primeraná.

 
© 2003 - 2016 Viktor Gajdoš a Tím ARISTO