referencie  ::   o nás  ::   kontakt  
 
 spolupráca s nami
brigáda pre študentov

Info:
 - prijímačky na EU:
   13.-17.6.2011

Pomôcky na stiahnutie:
 - derivácie a integrály
 - základy SŠ matematiky
 - prijímačky na FMFI UK
 - skúška 1.r. EU - teória
 - ukážka integr. racion. f. - doplnok ku kurzu
 - ukážka, doplnok kurzu - konv. radu ln(n/(n+1))


:: O nás ::.

Tím Aristo je skupina mladých vedcov a učiteľov - absolventov Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK (FMFI UK) v Bratislave. Našou prácou je výskum či vyučovanie v oblasti matematiky, fyziky a práce s pc.

Doučovanie týchto predmetov, či vedenie kurzov, je pre nás aj formou relaxu popri odbornej práci. Jednoducho - radi pomáhame druhým pochopiť to, čo nás baví.

A tiež radi šírime dobré meno FMFI UK - našej "alma mater" medzi verejnosťou a študentami iných škôl.

Kombinácia týchto skutočností, nášho dlhoročného kamarátstva a trošky tvorivosti, viedla pred rokmi k myšlienke Tímu Aristo - tímu odborníkov z matematiky, fyziky a informatiky - ako špecializovanej agentúry pre profesionálne doučovanie, kurzy a riešenie úloh v týcho oboroch.


© 2003 - 2016 Viktor Gajdoš a Tím ARISTO