referencie  ::   o nás  ::   kontakt  
 
 spolupráca s nami
brigáda pre študentov

Info:
 - prijímačky na EU:
   13.-17.6.2011

Pomôcky na stiahnutie:
 - derivácie a integrály
 - základy SŠ matematiky
 - prijímačky na FMFI UK
 - skúška 1.r. EU - teória
 - ukážka integr. racion. f. - doplnok ku kurzu
 - ukážka, doplnok kurzu - konv. radu ln(n/(n+1))


:: Kurzy matematiky na prijímačky na EU, iné VŠ a maturitu ::.

Pre šk. rok 2009/10 sú zatiaľ v ponuke tieto kurzy:

značka poč. vyuč. hod. čas termín cena Eur
M1 40
20 x 2
štvrtky
18:00-19:35
23.11.16 - 19.4.17 189
M2 42
14 x 3
utorky
18:00-20:25
6.2. - 10.5.17 179
M3 30
10 x 3
utorky
18:00-20:25
10.4. - 13.6.17 129
* 1 vyučovacia hod. = 45min.

Obsah kurzov:

 • učivo matematiky podľa oficiálnych podkladov na prijímacie skúšky na Ekonomickú Univerzitu 
 • ktoré je z veľkej časti zhodné s požiadavkami na prijímacie skúšky aj na iné VŠ
 • predstavuje asi 80% stredoškolskej matematiky - na maturitu
 • a je základom pre povinné štúdium matematiky v 1. roč. EU aj iných VŠ 

Pre koho sú určené:

 • pre všetkých, ktorí sa chystajú študovať na EU a chcú sa zodpovedne pripraviť na prijímačky
 • zvlášť vhodné sú pre ľudí, ktorí sú už niekoľko rokov po škole a chystajú sa na diaľkové štúdium na EU
 • pre budúcich maturantov z matematiky
 • a všetkých chystajúcich sa  študovať na VŠ ktorých čakajú prijímačky z matematiky 

Forma kurzov:

 • kurz je určený pre nízky počet 6-15 účastníkov, čo umožňuje spätnú väzbu medzi lektorom a účastníkmi
 • kurzy sú večerné, 2 resp. 3 vyuč. hod. v pravidelnom čase 1 x v týždni
 • na začiatku lekcie je priestor na otázky z predchádzajúceho učiva, nasleduje vysvetľovanie novej látky a počítanie príkladov, prípadne krátke testy z predch. látky
 • na kurzoch sa postupuje podľa podkladov na prijímacie pohovory z matematiky na EU (vydáva Ekonomická Univerzita)
 • pre zvýšenie efektívnosti je dôležitá samostatná práca a domáca príprava študentov (počítanie príkladov)
 • pre účastníkov kurzu je možnosť zvýhodneného doučovania a individuálnych konzultácií s lektorom

Prihlásenie:

 • najlepšie a najľahšie je vyplniť tento kontaktný formulár
 • alebo telefonicky na 0902 407857 (p. Gajdoš)
© 2003 - 2016 Viktor Gajdoš a Tím ARISTO