referencie  ::   o nás  ::   kontakt  
 
 spolupráca s nami
brigáda pre študentov

Info:
 - prijímačky na EU:
   13.-17.6.2011

Pomôcky na stiahnutie:
 - derivácie a integrály
 - základy SŠ matematiky
 - prijímačky na FMFI UK
 - skúška 1.r. EU - teória
 - ukážka integr. racion. f. - doplnok ku kurzu
 - ukážka, doplnok kurzu - konv. radu ln(n/(n+1))


:: Kurzy matematiky 1. ročníka VŠ ::.

Kôli matematike vyletí z prvých ročníkov VŠ najviac študentov. Problémom býva hlavne pre externistov a pre tých, čo mali matematiku na strednej škole v menšom rozsahu, ako sa vyžaduje na VŠ. Cieľom týchto kurzov je pomôcť práve týmto študentom a pripraviť ich na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky.

Obsahom kurzov je praktické vysvetlenie potrebnej teórie, či nejasností z prednášok a hlavne počítanie príkladov.

Na kurzoch matematiky 1. roč. Ekonomickej univerzity sa preberá učivo a počítajú príklady zo skrípt EU, s využitím našich dlhoročných skúseností o forme a obsahu skúšky z mat. A na EU. Tento kurz odporúčame hlavne pri externom štúdiu na EU. Tu je prehľad prebraného učiva na jednotlivých lekciách.

Na kurzoch matematiky 1. sem. STU sa preberá podobné učivo ako v prípade EU, s využitím skrípt jednotlivých fakúlt STU, náročnosť príkladov a učiva je prispôsobená požiadavkám účastníkov kurzu.

Aktuálna ponuka kurzov na šk. rok 2016/17:
 

značka poč. vyuč. hod. čas termín cena Eur
1. sem. VŠ - Ekonomická univerzita, mat. A (vhodné aj pre iné VŠ)
MEU1 30
10 x 3
utorky
17:30-20:00
18.10. - 20.12.16 149
MEU2 30
10 x 3
stredy
17:30-20:00
19.10. - 21.12.16 149
- na kurzoch je voľné miesto, môžete sa pridať (aj nazáväzne vyskúšať lekciu)
- doučovanie sa koná na STU (Radlinského)
- pri dohode s účastníkmi môžme posunúť termín pre niektoré lekcie

priebežne otvárame aj ďalšie kurzy, termíny upresníme,
budú podobného rozsahu a osvedčeného formátu ako v predchádzajúcich rokoch, napr. z roku 2010/11:

značka poč. vyuč. hod. čas termín cena Eur
1. sem. VŠ - Ekonomická univerzita, mat. A (vhodné aj pre iné VŠ)
MEU1 30
10 x 3
utorky
18:00-20:30
9.10. - 11.12.16 129
MEU2 21
7 x 3
pondelky
18:00-20:30
5.11. - 17.12.16 89
MEU3 18
6 x 3
...
18:00-20:30
8.,9.,14.,15.,21.,22. jan 2017 89
2. sem. VŠ - Ekonomická univerzita, mat. B
MEUB1 21
7 x 3
štvrtky, posl. 2 pond.
18:00-20:25
27.3. - cca. 5.5.17 89
1. sem. VŠ - STU, matematická analýza
MSTU1 21
7 x 3
pondelky
18:00-20:25
29.10. - 10.12.16 89

Prihlásenie a informácie:

© 2003 - 2016 Viktor Gajdoš a Tím ARISTO